Vrijwillige verkeersregelaars

Informatie Verkeersregelaars

Verkeersregelaars worden steeds vaker gezien bij evenementen binnen de gemeente Huizen, bijvoorbeeld bij de Avondvierdaagse en de Huizer Triathlon. Maar ook buiten Huizen beginnen we bekendheid te krijgen met inzetten rond Apeldoorn, Venlo, Amsterdam, Hoorn en nog veel meer.

Waarom verkeersregelaars ?

Een evenement (zoals de avondvierdaagse met meer dan 3000 bezoekers per dag) heeft gevolgen voor verkeerssituaties. Bestaande oplossingen zoals verkeerslichten en voorrangsregels zijn niet meer voldoende om de veiligheid en doorstroming van het verkeer of deelnemers te waarborgen. Op dergelijke plekken worden dan verkeersregelaars ingezet.

Voorbeeld: Tijdens de avondvierdaagse komt het merendeel van de bezoekers op de fiets. De route naar de startlocatie loopt over een fietspad over een voorrangsweg. Indien er geen verkeersregelaars zouden staan, zouden auto’s gedurende 30-60 minuten de fietspaden niet meer over kunnen steken en als gevolg hiervan de volledige straat lam leggen.

Wie moet er ‘luisteren’ naar verkeersregelaars ?

Op het moment dat een verkeersregelaar aanwijzingen gaat geven op een locatie, is hij verantwoordelijk. Hierdoor heeft de wet bepaald dat alle verkeersdeelnemers, zowel lopend als op de fiets als in een motervoertuig, de aanwijzingen van de verkeersregelaars boven alle andere regels moet opvolgen. Dit geldt voor voorrangsregels, verkeerslichten en verkeersborden.

Is dit geen taak van de politie ?

Verkeer regelen bij een evenement is geen kerntaak van de politie. Naast de kosten en de druk op de schema’s van de agenten zijn er soms meerdere locaties tegelijk waar een politieinzet nodig is, zeker na het ingaan van de nieuwe politieregio’s. Als gevolg daarvan heeft de wetgever het principe van de verkeersregelaar in de wet opgenomen. Deze werkt tijdens het evenement samen en onder toezicht van de aanwezig politiemensen en zorgen ervoor dat zowel de veiligheid gedekt is als ook de mogelijk inzet van politie bij calamiteiten (al dan niet bij het evenement).

Vrijwillige verkeersregelaars

Vanwege de kosten kunnen evenementen vrijwilligers als verkeersregelaar inzetten. Een professionele regelaar kost al snel 35 euro per uur, iets wat een club of organisatie als de avondvierdaagse niet uit kan geven. Ter vergelijk, in 2012 heeft de Avondvierdaagse Huizen tussen de 30 en 35 vrijwilligers als regelaar ingezet. Dit aantal is aan de lage kant, in 2015 hadden we er al meer dan 45 op de lijst staan. Misschien in 2016 nog wel meer !

De Vrijwillige verkeersregelaars zijn opgenomen in de wet en, indien aan alle voorwaarden is voldaan, gerechtigd om stop- en oprijtekens te geven. Hoe dit gedaan moet worden en welke voorwaarden er zijn wordt in een verplichte (kostenloze) training uitgelegd. In de gemeente Huizen wordt er tevens over nagedacht om de vrijwillige regelaars ook een praktijktraining aan te bieden waarin het geleerde wordt geoefend en herhaald. Dit is echter niet wettelijk verplicht.

Naast de evenementen verkeersregelaars heeft onze club ook de financien bij elkaar gesprokkeld om een aantal beroepsmatige verkeersregelaars op te leiden en aan te stellen. Deze verkeersregelaars kunnen ook buiten evenementen om ingezet worden en zijn, door hun opleiding en examens, in staat om zelfstandig (zonder politiebegeleiding) verkeersstromen te regelen, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Verkeersregelaar: Gevaarlijk of niet ?

Na meer dan 10 jaar ervaring bij de inzet van verkeersregelaars hebben de mensen van de Avondvierdaagse iets geleerd: Veruit de meeste mensen (99% en meer) begrijpen je aanwezigheid en stellen het meestal zelfs op prijs, zeker als zij hierdoor sneller hun weg kunnen vervolgen. 

Er komen echter meer dan 99 auto’s op bepaalde locaties voorbij zodat er altijd wel mensen anders denken. De gevolgen zijn meestal een handgebaar, een botte opmerking en niets meer dan dat. Per avondvierdaagse komt het een enkele keer voor dat iemand te ver gaat. In dat geval worden kenteken, kleur, beschrijving, eventueel naam of namen van getuigen genoteerd en zal de politie achteraf proces verbaal opmaken. Dit heeft een fikse boete tot gevolg van minimaal 370 euro.

Tijdens ‘onze’ avondvierdaagse zijn een aantal personen op hun gedrag aangesproken door de politie. Er zijn echter nog nooit ernstige ongelukken gebeurt, afgezien van een enkele persoon met een beschadigd ego.

Vragen, opmerkingen, helpen ?

Schrijf je in als verkeersregelaar tijdens de avondvierdaagse (of andere evenementen in Huizen) door een email te sturen naar info(at)stivehu(dot)nl

Graag tot snel !