Prijzen en kosten

Wij kunnen vrijwilligers goedkoop aanbieden voor evenementen omdat het vrijwilligers zijn. Stivehu zal zoveel mogelijk commerciele activiteiten overlaten aan haar partner, de Nederlandse Verkeers Techniek (NeVeTe).

Onze beroepsmatige verkeersregelaars zijn landelijk aangesteld. Wij zorgen zelf voor de aanstelling van onze evenementen-verkeersregelaars.

Kosten voor de inzet

Type inzetPlaats inzetKosten
Elke commerciele inzet waarbij beroepsmatige verkeersregelaars door de wegbeheerder verplicht worden gesteld.Buiten de gemeente HuizenIn overleg met en via NeVeTe
Elke inzet inzet bij evenementen georganiseerd door (grotendeels) vrijwilligers.Buiten de gemeente Huizen12.50 euro per uur
+ reiskosten
Elke inzet bij evenementen georganiseerd door (grotendeels) vrijwilligersBinnen de gemeente Huizen10.00 euro per uur
Goede doelen akties georganiseerd door vrijwilligersGemeenten rond en/of in HuizenIn overleg
Vaste prijsafspraak (geen verassingen achteraf)In overleg

De bovenstaande kosten worden op nacalculatie in rekening gebracht en gelden voor daadwerkelijk aanwezigheid op de locatie of voorbereidende werkzaamheden zoals overeengekomen. Als u wilt dat wij ons om 10:00 uur melden, dan start de inzet op dat moment en eindigt als de verkeersregelaar naar huis mag gaan.

Aanvullende voorwaarden

 • Hoewel Stivehu zijn uiterste best zal doen om de gewenste aantallen vrijwilligers aanwezig te laten zijn, is zij niet verantwoordelijk voor onverwachtse uitval zoals ziekte of ongevallen. De organisatie wordt aangeraden om per 5 verkeersregelaars 1 extra verkeersregelaar aan te vragen voor onverwachte zaken.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor het juiste behandeling van de vrijwilliger. Hierbij hoort de verstrekking van een lunch en/of avondmaaltijd en de gelegenheid tot pauze indien de werktijd van de vrijwilliger valt tussen 11:00 – 14:00 uur en 16:30 – 19:30 uur. Indien er geen maaltijd verstrekt wordt zal Stivehu de gedeclareerde kosten van de vrijwilligers op de factuur plaatsen met een minimum van 12.50 euro. 

Opleiding en uitrusting

De in te zetten vrijwilligers via onze Stichting zijn op het moment van inzet in het bezit van de vereiste opleiding met bijbehorende aanstelling of diploma. Alle coordinatie rond opleidingen en eventuele aanmelding bij de gemeente Huizen is onderdeel van de inzet van de verkeersregelaars en/of EHBO-ers, hier hoeft u als organisatie niets aan te doen.

Op de dag zelf zullen de vrijwilligers in het bezit van de wettelijke vereiste uitrusting aanwezig zijn. Naast deze uitrusting zullen zij ook uitrust worden met portofoons en mogelijk additionele zaken als hoog zichtbare kleding en zaklantaarns met rode opzetkegel of, in het geval van een EHBO inzet, van verbandmiddelen en AED. Dit naar gelang het tijdstip en soort inzet. Deze worden vooraf met de opdrachtgever besproken

Plaatsing en planning verkeersregelaars

Hoewel de evenementvergunning een minimaal aantal verkeersregelaars aangeeft, houdt deze vergunning geen rekening met koffie-, lunch en andere pauzes. De vrijwilligers blijven mensen. Vandaar dat een coordinator van de Stichting vooraf met de opdrachtgever in overleg gaat over de lokaties waar mensen ingezet moeten worden, de werktijden en andere zaken. Over het algemeen moet er rekening gehouden worden met een extra inzet van 1 verkeersregelaars per 5 lokaties zodat verwachte zaken (zoals pauzes) en onverwachte zaken opgevangen kunnen worden.

Indien er tijdens het evenement extra inzet nodig is zullen deze, indien er vrijwilligers beschikbaar zijn, voor het ‘type 1’ tarief in rekening worden gebracht.

Hiernaast kunnen onze materialen (verkeersregelaarsvesten, portofoons, zaklantaarns etc) tegen een kleine vergoeding worden geleend. Indien er geen vrijwilligers vanuit de Stichting aanwezig zijn zal voor het uitlenen van alleen materialen wel een borg worden gevraagd.

Stappenplan voor inzet via onze Stichting

 • Bepaal zelf of samen met de Stichting het aantal lokaties waar verkeersregelaars (mogelijk) nodig zijn
 • Zoek bevestiging bij de gemeente Huizen of de aantallen en lokaties accoord zijn
 • Neem contact op met de Stichting Verkeersregelaars Huizen (info(at)stivehu(dot)nl) met de plannen en wensen
 • Stichting bepaalt samen met opdrachtgever hoeveel verkeersregelaars er daadwerkelijk nodig zijn
 • Stichting geeft een offerte met betrekking tot de inzet en het benodigde materiaal
 • Na accoord van de opdrachtgever zal de Stichting met ‘werving’ onder de verkeersregelaars beginnen
 • Uiterlijk 1 week na accoord opdrachtgever geeft de Stichting aan hoeveel verkeersregelaars zij aan kan bieden
 • Uiterlijk 2 weken voor het evenement dient er een overleg te zijn tussen de Stichting en de opdrachtgever om de laatste zaken te bespreken met betrekking tot lokaties, werktijden en andere bijzonderheden
 • De opdrachtgever krijgt van dit laatste gesprek een bevestiging